Čistenie kanalizacie

Čistenie kanalizácii je pre nás veľmi dôležité a teda aj jeho najznámejšia forma, Bratislava je mestom, kde sa veľmi darí tomuto odvetviu. To v podstate platí o celom Slovensku. Nie je to síce najpríjemnejšia a najľahšia práca, nie je práve dobre platená a tak je nedostatok ľudí, ktorý sa zaujímajú touto problematikou. Krtkovanie a samotné čistenie kanalizácii sa môže vykonávať prostredníctvom súkromnej firmy alebo priamo pre obec. V súkromnej firme musíte požadovať aspoň zaručenú mzdu, pretože väčšina pracovníkov nedostáva ani polovicu z minimálnej mzdy. Ak pracujete priamo pre obec alebo podobnú organizáciu dostávate priamo hrubý plat podľa náročnosti práce. Táto práca sa však v posledných rokoch mierne uľahčila, vďaka tzv. krtkom, ktorý vykonávajú časť práce za pracovníkov danej spoločnosti alebo obce.