Dôležitosť údržby kanalizácie

Potrebe výmeny a úpravy kanalizácie vedie zanedbávanie údržby stokových sieti a nedostatočné čistenie kanalizácií, ktoré sa najčastejšie vykonáva ako Bratislava a každé mesto s hustejšou premávkou dúfa, že sa nebude musieť zaoberať týmto problémom. A v podstate každý primátor, či starosta dúfa, že nebude počuť o tejto téme. Pretože samotná výmena obnova kanalizačných potrubí je vo všeobecnosti veľmi nákladná a časovo náročná. A problém nie je len v čase a peniazoch ale aj v mnohých ďalších veciach. Je to preto, že pri rekonštrukcii kanalizačných a stokových sietí je potrebné rozkopať cesty. To spôsobuje problémy s dopravou a množstvo ďalších problémov. Taktiež musí byť veľmi dobre naplánované aby sa neochromil chod celej obce alebo mesta. Ideálne teda je, čo najviac predlžiť život kanalizácie.