DPL

V súčasnosti existuje na Slovensku približne jeden milión päťsto tisíc vlastníkov DPL. Väčšina z týchto ľudí nevie, čo presne tieto podielové listy umožňujú. Ako s nimi najlepšie naložiť, a ako z nich získať čo najviac. Družstevné podielové listy postupne zanikajú z rôznych dôvodov a preto je veľmi nevýhodné ich držanie. Majitelia DPL majú viacero možností. Jednou z týchto možností je požiadať dané poľnohospodárske družstvo o prijatie za člena a zostať podielnikom v družstve alebo ich zmeniť na členský vklad. Ďalšou možnosťou je previesť družstevné podielové listy na Fond národného majetku a podľa zákona je mu umožnený aj ich predaj. Teraz sa družstvá snažia zmeniť tieto podielové listy zo zaknihovaných na listinné. Okrem toho majú aj veľký záujem o ich odkúpenie.