Krtkovanie

Krtkovanie a čistá kanalizácia sú pre našu obec alebo mesto rovnako dôležité, ako sú starostlivosť o našu životosprávu a čisté črevá pre ľudské telo. Ak sa obec a mesto dostatočne často a kvalitne čistia, zamedzí sa šírenie chorôb. V stredoveku sa kvôli špinavým uliciam a neexistujúcej kanalizácií rozširoval mor, cholera, týfus a podobne závažné ochorenia. Dnes nám najme vďaka tomu, že čistenie kanalizácií a aj samotná kanalizácia sú bežné v každom kúte našej krajiny. Ak teda povieme krtkovanie, Bratislava a ostatné veľké mestá nie sú jedinými ale používa sa i v každej menšej obci. Každá samospráva samozrejme sama zodpovedá za pravidelné čistenie stokových sietí a je to v dnešnej dobre bežné a nevyhnutné. Existuje preto aj veľa spoločností v tomto odvetví.