Montáž bezpečnostných dverí a zárubne zahŕňa

Doprava dverí na požadované miesto
Demontáž pôvodných dverí a zárubne
Odvoz pôvodných dverí a zárubne
Montáž nových dverí a zárubne na kotvy
Vyplnenie zárubne betónom
Vyspravenie stien okolo zárubne omietkou

Montáž všetkých prvkov ktoré sú súčasťou
Odskúšanie dverí a prvkov
Upratanie okolia montáže dverí
Odovzdanie dverí užívateľovi spolu s dokladmi
o kúpe, záručným listom a certifikátom

 Štandardná cena dverí:

Cena dverí     600 €
Montáž          150 €

Doprava         30 €
SPOLU            780 €

Dovoz bezpečnostných dverí

Vyhladenie otvoru

Príprava na montáž

Osadenie bezpečnostných dverí

Ukotvenie dverí

Vyplnenie zárubne betónom

Úprava okolia montáže

Odovzdanie bezpečnostných dverí

Bezpečnostné dvere ITM

bezpečnostné dvere akcia 1

VIACBODOVÝ ZÁMOK

Naše bezpečnostné dvere
majú viacbodový tichý zámok,
ktorého životnosť garantujeme
až 7 ročnou zárukou.

3. BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA

Bezpečnostné dvere certi-
fikované až na 3. bezpečnostnú 
triedu. To znamená, že dvere sa
nedajú vypáčiť ani prestrihnúť.

NOVINKA

Na bezpečnostné dvere Vám
dokážeme namontovať  
digitálne
kukátko, ktoré pomôže skvalitniť 
viditeľnosť osôb stojacich za dverami.